Bine ai venit la Agroland Professional Farm! Contacteaza-ne la 0727 884 233 sau ferme@agroland.ro

Politica de Confidentialitate

  • Home
  • Politica de Confidentialitate

Politică de confidențialitate
Siguranța datelor dumneavoastră personale este tratată cu maximă importanță de către S.C. AGROLAND PROFESSIONAL FARM SRL., (denumit în continuare Agroland Professional Farm) în calitate de operator de date.

Documentul de față are ca scop informarea cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în contextul utilizării site-ului www.apf-nutritieanimala.ro (denumit în continuare Site).

01 Date personale
În cazul în care sunteți deja client al Site-ului, Agroland Professional Farm va prelucra datele furnizate de dumneavoastră în momentul creării contului, cum ar fi: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare și adresa de livrare, precum și alte date referitoare la comportamentul dumneavoastră pe Site. De asemenea, vor fi prelucrate date furnizate în momentul creării contului de utilizator, a plasării unei comenzi sau în alt mod ce rezultă din utilizarea Site-ul

În cazul în care utilizați Site-ul doar ca vizitator, Agroland Professional Farm va prelucra datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în cazul în care utilizați secțiuniile de contact/întrebări/reclamații

02 Scop, temeiurile prelucrării și sursa datelor
În calitate de client al Site-ului, Agroland Professional Farm va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

– desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Agroland Professional Farm, mai exact pentru prelucrarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate, precum și informarea asupra stării comenzii, returnarea produselor comandate sau alte detalii referitoare la comenzile plasate

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat mai sus are ca fundament contractul încheiat între dumneavoastră și Agroland Professional Farm  Furnizarea datelor este necesară în vederea executării acestui contract. Refuzul furnizării acestor date va avea ca și consecință imposibilitatea respectării contrctului dintre dumneavoastră și Agroland Professional Farm

 

– activități de marketing, precum și pentru trimiterea newslettere, sms-uri privind produsele oferite de către Agroland Professional Farm prin intermediul Site-ului

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat mai sus are la bază consimțământul dat de dumneavoastră. Vă puteți exprima acordul prin bifarea căsuței pentru primirea newsletterelor, în momentul creării contului. Vă puteți oferi acordul și ulterior creării contului, accesând Site-ul.

 

Vă puteți dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale prin selectarea butonului de „Dezabonare” de la finalul fiecărui newsletter. Datele furnizate în acest scop sunt voluntare. Refuzul furnizării acestor date în acest scop, nu va avea efecte negative în derularea contractului între dumneavoastră și Agroland Professional Farm

– efectuarea diverselor analize și raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea unor profiluri de preferințe de consum cu scopul îmbunătățirii experienței avută pe Site

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat are la bază interesul Agroland Professional Farm pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Site. Datele furnizate în acest scop sunt voluntare. Refuzul furnizării acestor date în acest scop, nu va avea efecte negative în derularea contractului între dumneavoastră și Agroland Professional Farm Professional Farm

 

În calitate de client al Site-ului, Agroland Professional Farm va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

– activități de marketing, precum și pentru trimiterea newslettere, sms-uri privind produsele oferite de către Agroland Professional Farm prin intermediul Site-ului

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat mai sus are la bază consimțământul dat de dumneavoastră. Vă puteți exprima acordul prin bifarea căsuței pentru primirea newsletterelor, în momentul creării contului. Vă puteți oferi acordul și ulterior creării contului, accesând Site-ul.

 

Vă puteți dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale prin selectarea butonului de „Dezabonare” de la finalul fiecărui newsletter. Datele furnizate în acest scop sunt voluntare. Refuzul furnizării acestor date în acest scop, nu va avea efecte negative în derularea contractului între dumneavoastră și Agroland Professional Farm

 

– rezolvarea reclamațiilor și monitorizarea traficului cu scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră pe Site

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat are la bază interesul Agroland Professional Farm pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Site, precum și soluționarea reclamațiilor, întrebărilor și comentariilor. Datele furnizate în acest scop sunt voluntare. Refuzul furnizării acestor date în acest scop, nu va avea efecte negative în derularea contractului între dumneavoastră și Agroland Professional Farm

03 Destinatari
În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Agroland Professional Farm poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină Agroland Professional Farm în desfășurarea activității (firme de curierat și servicii de telecomunicații/IT), precum și autorităților publice în următoarele cazuri:

 

– în vederea administrării Site-ului

 

– în vederea atribuirii de premii sau alte facilități persoanelor în cauză, ca urmare a participării la diverse campanii organizate de către Agroland Professional Farm

 

– în vederea menținerii, personalizării și îmbunătățirii Site-ului

 

– în vederea efectuării analizelor de date, testarea, cercetarea și monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea clienților

 

– în vederea transmiterii de newslettere

 

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege

04 Perioada de stocare a datelor
Agroland Professional Farm va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar în vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus. În cazul în care vă retrageți consimțământul de prelucrare a datelor în scop de marketing, Agroland Professional Farm va înceta prelucrarea lor în acest scop, fără a afecta prelucrarea datelor în vederea realizării contractului încheiat între dumneavoastră și Agroland Professional Farm

05 Drepturi
Dreptul la informare

 

Dreptul la informare și de a primi detalii referitoare la activitățile de prelucrare a datelor efectuate de către Agroland Professional Farm, conform celor descrise în prezentul document.

 

Dreptul la acces de date

 

Dreptul de a avea acces la date, precum și dreptul de a obține confirmarea din partea Agroland Professional Farm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, detaliile referitoare la activitățile de prelucrare, modalitatea în care acestea sunt prelucrate, scopul în care se face și destinatarii datelor.

 

Dreptul la rectificarea datelor

 

Dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea, respectiv completarea va fi comunicată fiecărui destinatar cărora le-au fost transmise datele, cu excepția cazurilor în care acest lucru este imposibil sau presupune eforturi disproporționale.

 

Dreptul de ștergere a datelor

 

Dreptul de ștergere a datelor în cazul următoarelor motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate
a fost retras consimțământul și nu există nicun alt temei juridic pentru prelucrare
persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze
datele personale au fost prelucrate ilegal
datele trebuie șterse în vederea respectării unor obligații legale

În urma solicitării de ștergere a datelor, este posibil ca Agroland Professional Farm să anonimizeze aceste date și să continue în aceste condiții prelucrarea în scopuri statistice.

 

Dreptul de restricționare a prelucrării sau de opunere la prelucrare

 

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor în măsura în care:

este contestată exactitatea datelor pe o perioadă în care Agroland Professional Farm poate verifica corectitudinea datelor
prelucrarea datelor este ilegală, iar persoana în cauză se opune ștergerii datelor, solicitând însă restricționarea utilizării lor
Agroland Professional Farm nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării lor, însă persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în istanță
persoana s-a opus prelucrării datelor (altele decât cele de marketing) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Agroland Professional Farm prevalează asupra celor ale persoanei vizate

Dreptul de portabilitate a datelor

 

Dreptul de portabilitate a datelor într-o manieră structurată și ușor de citit, precum și dreptul ca Agroland Professional Farm să transmită către un alt operator de date în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

 

Dreptul de opoziție

 

Dreptul la opoziție de prelucrare a datelor se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate:

în orice moment din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, cu excepția cazurilor în care Agroland Professional Farm poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, precum și faptul că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
în orice moment, în mod gratuit, fără nicio justificare

Dreptul de a depune plângere

 

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

 

Dreptul de retragere a consimțământului

 

Dreptul poate fi exercitat în orice moment prin depunerea unei cereri.

 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată

 

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate sau de a fi subiectul unor decizii luate numai pe baza activității de prelucrare automată, precum și crearea de profiluri care pot produce efecte juridice care privesc persoana în cauză sau să o afecteze într-o măsură semnificativă.

06 Obligații principale
Confidențialitate

 

Angajatii au obligația de păstrare a confidențialității tuturor informațiilor cu care intră în contact în cadrul activității derulate, inclusiv a datelor cu caracter personal pe durată nelimitată.

 

Respectarea normelor de securitate a datelor

 

Angajatul va menține standardele de siguranță a datelor impuse de Societate, le cunoaște și asumă. La sesizarea riscului de incident de securitate a securității datelor, dar și a incidentului, Angajatul va informa imediat în scris Societatea.

07 Transmitere date către părți terțe
Agroland Professional Farm nu transmite datele dumneavoastră în afara României.

08 Persoană de contact
Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa de email:

Abonează-te la newsletter și află primul de reducerile noastre!

Produsele Selectate

Nu ai niciun produs în coș.

Create your account

[ct-user-form form_type="register"]